AlpinaSilan


AlpinaSilan

       
ÜRÜN TANIMI 
Yeni nesil silikonların, silisyum bazlı dolguların, pigmentlerin ve akrilik bağlayıcıların olağanüstü uyumu ve 
optimizasyonu sayesinde silinebilen iç cephe boyalarındaki tüm özellikleri geliştirilmiş, su bazlı, ipeksi mat, tam 
silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. 
 
ÖZELLİKLERİ 
AlpinaSilan’ın, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü, yeni ‘Renk ve Yüzey koruma 
Teknolojisi’ sayesinde bir kat daha arttırılarak en üstün seviyeye çıkarılmıştır. ‘Renk ve Yüzey Koruma 
Teknolojisi’ yeni nesil silikonları, silisyum bazlı dolguların, pigmentlerin ve akrilik bağlayıcılarını olağanüstü 
uyumu ve optimizasyonu ile oluşturulmuştur. Boya sektöründe 2001 yılında AlpinaSilan ile açılan silikonlu 
silinebilir iç cephe boyaları kulvarı, AlpinaSilan’ı sektörün en önemli ürünü konumuna getirmiştir. AlpinaSilan, 
Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi sayesinde performansını güncelleyerek en üst seviyeye ulaştırmıştır. İpeksi 
mat dokusu ışığı yansıtarak ortamda ferahlık hissi uyandırır. Geliştirilmiş yüzey kullanım performansı sayesinde 
silinme ve dayanım özellikleri daha da güçlendirilmiştir. Dış koşullara karşı artırılmış sürtünme direnci sayesinde 
sık kullanılan alanlarda dahi önerilir. Örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir. Çatlama, kabarma 
ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması 
nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur. 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER 
İpeksi mat®
 parlaklığına sahip AlpinaSilan, saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış 
yüzeylere, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve tavanlara, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç 
yüzeylere, cam tekstili ve boyanabilir duvar kâğıdı üzerine son kat boya olarak uygulanır. 
 
UYGULAMA 
AlpinaSilan uygulanacak yüzeyler, düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli 
yüzey düzeltmeleri yapıldıktan sonra uygun astar ile astarlama yapıldıktan sonra, boya ile işlem 
tamamlanmalıdır. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. 
İlk defa uygulanacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı kullanılmalıdır. Bu tip 
yüzeylerde şeffaf karakterli astarlar kullanıldığında, astar yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde 
camımsı bir tabaka oluşturmaktadır. Oluşan bu camımsı yüzey üzerinde son kat boya yüzeye tutunamayarak 
yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir. 
Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek eski sıvalı yüzeylerde Filli Boya Saten Alçı Astarı veya 1/7 
Konsantre Astar ile tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pigmentli 
astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir. 
Eski boyalı su bazlı silikon katkılı ve solvent bazlı softmat- ipekmat-yarımat-parlak boyalı yüzeyler üzerine, son 
kat boya ile ilgili uygun astar işlemine geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması 
unutulmamalıdır. Zımpara yapılmadan ve Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı ile astarlanmadan yapılan 
uygulamalarda aderans zafiyeti yaşanabilmektedir. 
Kaba alçı, makine alçısı ve saten alçı uygulamalarında üretici firma etiket ve lejantlarına uyularak uygulama 
yapılmak kaydı ile alçı işlemi tamamlanmış yüzeylere şeffaf karakterli astarlar (Filli Boya Saten Alçı Astarı veya 
1/7 Konsantre Astar) tarama ve perdahlama yapılmadan, rulo yüzeyde sadece bir tur attırılarak uygulanmalıdır. 
Sonrasında ara astar katı olarak pigmentli astarlar kullanılmalı ve son kat boyalar rulo-fırça ile iki kat halinde 
(airless-havasız tabanca ile tek kat halinde) uygulanmalıdır. 
Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Kireç tabakası tel fırça veya spiral motor gibi mekanik yöntemlerle 
mümkün olduğu kadar temizlenmeli ve yüzeydeki tozlar alındıktan sonra, Filli Boya Saten Alçı Astarı veya 1/7 
Konsantre Astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip emici yüzeylerde, 
pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir. 
Uzun süre boyanmamış çok kirli yüzeylerde (soba, kalorifer peteği üzeri duvar yüzeyleri) boyanın örtücülüğünü 
ve yüzeye tutunmasını artırmak amacıyla 1 kat Caparol Kapatan uygulandıktan sonra, son kat olarak bir veya 
iki kat halinde AlpinaSilan uygulanmalıdır. 
 
Havasız (Airless) Püskürtmede 
Basınç:120-140 bar 
Meme Açısı:50° 
Meme Ölçüsü (inch): 0.019” 
İnceltme: %5 
                               
 
İNCELTME 
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. 
 
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de) 
Dokunma kuruması: 30-60 dakika 
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat 
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 
Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük; bekleme süresine 
dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir. Yüzeyler tam kuruma süresince dondan 
korunmalıdır. 
 
SARFİYAT 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 55-80 ml/m
2
 arasında değişir. 1 Litre 
ile tek katta 13-18 m2
 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 
 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 
 
AMBALAJ 
15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L 
 
TEHLİKE TANIMI 
Xi Tahriş edicidir. 
 
TEHLİKE UYARILARI 
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 
 
GÜVENLİK UYARILARI 
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
S 23: Buharını solumayın. 
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının. 
S 37: Uygun eldiven giyin. 
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin. 
 
 
 TS 5808/2012’yeuygundur. 
 
 
G tebliğine uygundur. 
 
 
Parlaklık: Sınıf G2 
Tane Büyüklüğü: Sınıf S1 
Örtme Gücü: Sınıf 2 (7m2
/L) 
Yaş Ovma Direnci: Sınıf 1 
 
Poz No 
25.043/2A, 25.048/3, 25.048/4, 25.048/4A, 25.043/4A, 25.043/4B, 25.043/4C, 25.048/3A 
 
Rayiç No 
04.524/02, 04.524/07 
 
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan 
detaylar için teknik personele danışınız. 
Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin 
değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. 
Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güve


Bilgi
Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.